Executive Editor:

Kepala LPPM Universitas Darma Agung Medan

Editor in Chief:
Gomgom TP Siregar, Universitas Darma Agung Medan, Google Scholar ID: i8PxKL0AAAAJ, Scopus ID: 57216205556

Editor:

Muhammad Ansori Lubis, Universitas Darma Agung Medan, Google Scholar ID: f9gcRRYAAAAJ

Muhammad Yasid Nasution, Universitas Darma Agung Medan. Google Scholar ID: AfuBkAAAAJ

Jelita Panjaitan, Universitas Negeri Medan. Google Scholar ID: ZIfPjN8AAAAJ

Tiarma Intan Marpaung, Universitas HKBP Nommensen Siantar. Google Scholar ID: Zngx6YkAAAAJ

Sarman Sinaga, Universitas Darma agung Medan. Google Scholar ID:Rufn1MAAAAJ , Scopus ID: 57217654355